Tiga Sifat Orang Bertaqwa

WebAdmin   01/01/2019   No Comments on Tiga Sifat Orang Bertaqwa | Dilihat 524 x  |  -A   +A

Ma’asyiral Muslimin Jama’ah shalat Jum’at yang dirahmati Allah.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah yang amat banyak, salah satunya adalah diperkenankan oleh-Nya kita hadir di siang ini dalam rangka melaksanakan shalat Jum’at. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan  adalah Allah SWT kepada kita adalah nikmat Iman dan Islam. Keimanan dan keislaman kita telah mengarahkan kita untuk senantiasa melaksakan semua perintah AllahSWT dan menjauhi larangan-Nya. Tanpa Iman dan Islam, mustahil kita mampu menghadapi segala macam bentuk ujian, cobaan, mushibah dan menangkal segala godaan dan tipu daya syaithan yang senantiasa berusaha menyeret manusia kepada kehinaan dan kesesatan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW keluarga, shahabat, dan para pengikutnya serta orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar kita yang hadir di masjid yang mulia ini, termasuk dalam barisan panjang pengikut setia Rasulullah SAW Aamiin ya Rabbal ‘aalamiin.

Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.